Wie we zijn

Ons webadres is: https://artweekendwarffum.nl. Deze website is bedoeld om actuele informatie te geven over het Art Weekend Warffum, een lokaal evenement dat om de 2 jaar wordt georganiseerd. Wij, de organisatoren van het Art Weekend Warffum, hechten grote waarde aan de privacy van de bezoekers van deze site en verklaren dat we voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de General Data Protection Regulation.

Welke persoonlijke gegevens (data) we verzamelen en waarom

Bezoekers en deelnemers aan onderdelen van het programma

Via deze website verzamelen wij alleen persoonlijke informatie van degenen die zich via een invulformulier opgeven voor het bijwonen van een workshop, of ander onderdeel van het Art Weekend Warffum. Die informatie wordt uitsluitend gebruikt om:

 • te communiceren over de workshop, of ander onderdeel van het Art Weekend Warffum, met degene die zich daarvoor opgeeft
 • voor onszelf als organisator en voor degene die is belast met het geven van de workshop, of het uitvoeren van het onderdeel, bij te houden hoeveel aanmeldingen er zijn
 • onszelf als organisator en degene die is belast met het geven van de workshop, of het uitvoeren van het onderdeel, een inzicht te geven in de omvang van de groep deelnemers.

Wij verzamelen daartoe uitsluitend de volgende gegevens:

 1. Voornaam en achternaam
 2. e-mailadres
 3. telefoonnummer, of mobiel telefoonnummer
 4. voorkeurskeuze voor een onderdeel, of voor een tijdstip.

Deelnemende kunstenaars, locaties en organisatoren

Van alle personen die actief deelnemen aan het Art Weekend Warffum als beeldend kunstenaar, optredend muzikant, schrijver, verteller, rondleider, workshopleider, lokatie, organisator, etc verzamelen wij buiten de hierboven opgesomde gegevens ook:

 1. het huisadres, of adres van het open atelier
 2. het webadres (URL) indien aanwezig
 3. gegevens die aangeven of de persoon, of organisatie al eerder heeft deelgenomen
 4. gegevens die helpen bij het organiseren van informatie op deze website, zoals de aanwezigheid van een biografie, of andere achtergrondinformatie, en de aanwezigheid van een foto.

De gegevens die wij van alle actieve deelnemers (anders dan de bezoekers) opslaan worden met hun expliciete toestemming op deze website gepubliceerd, behalve de gegevens die wij intern gebruiken om het evenement te organiseren en deze website te ontwikkelen (onder punten 3 en 4 van de bovenstaande lijst).

De adresgegevens van de actieve deelnemers met een “Open Atelier” worden ook met hun expliciete toestemming gepubliceerd op deze website, in de flyer en op de Google Maps kaart van het evenement. Zonder publicatie van die gegevens zou het evenement niet mogelijk zijn.

Commentaren bij berichten

Wij hebben de mogelijkheid uitgeschakeld commentaren bij berichten te plaatsen. Wij verzamelen daarom geen informatie die gerelateerd is aan het geven van commentaar.

Media

Er is geen mogelijkheid voor bezoekers om commentaren bij de berichten te plaatsen en bijgevolg is ook de mogelijkheid uitgeschakeld dat bezoekers van de site zelf media, zoals foto’s, uploaden. Dit betekent dat er ook geen gegevens worden verzameld die zijn ingebed in dergelijke media (zoals EXIF en GPS data, etc.).

Invulformulieren

Deze website maakt gebruik van invulformulieren. Die formulieren worden gebruikt om onderdelen van het programma waaraan slechts een beperkt aantal personen kan deelnemen te beheren.

Wij verzamelen via die formulieren alleen de gegevens die nodig zijn om met de deelnemer aan het programmaonderdeel te communiceren, om bij te houden wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, of om bij te houden wanneer het minimum aantal deelnemers niet is bereikt.

Wij verzamelen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is om deze taken te kunnen uitvoeren (zie het overzicht boven).

De gegevens die via de formulieren worden verzameld worden op een beveiligde plek bewaard voor de duur van het evenement en vervolgens vernietigd. Ze worden niet gedeeld met derden.

De invulformulieren bevatten een optie waarmee de deelnemer kan verklaren akkoord te gaan met het verzamelen van gegevens voor het hierboven omschreven doel.

De gegevens worden op de tweede dag van het tweedaagse evenement vernietigd en niet gearchiveerd.

Wij sturen alleen individuele mailberichten naar deelnemers.

Cookies

Alle gebruikelijk blog-functionaliteit, zoals het kunnen geven van commentaren, is uitgeschakeld op deze website. Er worden dus geen cookies gebruikt die deze functionaliteit ondersteunen.

Analytische bezoekgegevens

Deze website is gebouwd in WordPress en gekoppeld aan de Jetpack-plugin. Dit maakt het mogelijk de website goed te beheren en beter te beschermen tegen hackers en spam. Jetpack verzameld anonieme bezoekgegevens, zoals de pagina’s die zijn bezocht en de zoektermen die zijn gebruikt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een inzicht te krijgen in de prestaties van deze website in de aanloop naar het evenement, in relatie tot persberichten, berichten op sociale media e.d. Wij delen deze gegevens niet met derden. De gegevens zijn anoniem.

Uw rechten met betrekking tot de gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de General Data Protection Regulation geven de gebruiker van een website het recht tot inzage in de verzamelde gegevens en het recht een verzoek in te dienen deze gegevens te vernietigen.

Zoals boven omschreven worden de gegevens die wij verzamelen voor het organiseren van workshops en andere onderdelen van het evenement direct na afloop van het evenement vernietigd. Wij kunnen na de tweede dag van het evenement dus geen inzage in de verzamelde gegevens geven, maar die gegevens kunnen nooit meer informatie bevatten dan de naam en voornaam, het e-mailadres, het telefoonnummer en de voorkeurskeuze voor een onderdeel, of tijdstip.

De gegevens die wij van actieve deelnemers aan het evenement (kunstenaars e.d.) hebben verzameld kunnen desgevraagd ter inzage worden gegeven. Als een persoon aangeeft niet langer aan het evenement te willen deelnemen, dan diens gegevens vernietigd. Als een actieve persoon een verzoek indient om de verzamelde gegevens te vernietigen, dan zullen wij dat verzoek onmiddellijk inwilligen met dien verstande dat die persoon dan niet meer actief aan het Art Weekend Warffum kan deelnemen.

De op de website met toestemming van de actieve deelnemers openbaar gemaakte gegevens worden door Google en andere actieve zoekmachines geïndexeerd. Daarop hebben wij geen invloed. Ook na het verwijderen van de gegevens van de actieve deelnemers van deze website kunnen geïndexeerde gegevens bij dergelijke zoekmachines in de archieven achterblijven.

Internet Service Provider

Deze website wordt gehost door de Internet Service Provider xYnta. Dat bedrijf heeft een eigen beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens van de actieve deelnemers die op deze website worden vermeld, zijn voor de duur van hun publicatie op onze website fysiek opgeslagen op de servers en back-up servers van onze internet service provider.

Hoe wij uw gegevens beschermen

Gegevens die omwille van het functioneren van het evenement openbaar zijn (“Open Ateliers”), of die al toegankelijk zijn via de persoonlijke websites van de actieve deelnemers zijn per definitie openbaar en kunnen niet worden beschermd.

Gegevens die alleen bij ons bekend zijn worden in een beveiligde omgeving bewaard. Tot die beveiligde omgeving hebben alleen de organisatoren toegang. Ons interne beleid staat niet toe dat deze gegevens worden gedeeld met derden.

In onze correspondentie met groepen actieve deelnemers worden geen emailadressen aan het Cc-veld toegevoegd. Met bezoekers/deelnemers aan workshops en onderdelen van het evenement wordt alleen op individuele basis gecommuniceerd.

Hoewel de kans op datalekken gering is en er ook geen persoonlijke informatie buiten de gebruikelijke contactinformatie bewaard wordt zullen wij in het geval van een datalek de nodige stappen ondernemen.

Ontvangen data van derden

Wij ontvangen en verwerken geen data van derden.

Profileren

Wij stellen geen gebruikersprofielen op.