Linet Aten

Linet Aten (1960) geboren in de Zaanstreek, is op 18 jarige leeftijd gaan studeren aan Academie Minerva te Groningen waar zij in 1985 afstudeerde. Haar passie voor het creëren vanuit de materie kent vele gezichten. Aanvankelijk op de Academie begonnen op de afdeling vrije textiele werkvormen maakte zij in het eerste jaar al kennis met tekenen, keramiek, ruimtelijke vormgeving. In het derde jaar maakte zij de overstap naar de afdeling autonoom schilderen, om af te studeren met de vakken fotografie, grafische technieken en schilderen. Na haar afstuderen bleef zij wonen en werken als beeldend kunstenaar in Groningen om in 1998 te verhuizen naar het Hogeland.

In 2003 heeft zij een lesbevoegdheid behaald en is via de WWIK, projectonderwijs, beeldend danstheater en het verzorgen van cursussen vanuit eigen atelier terechtgekomen in haar huidige baan aan het Parcival College (V.O.) te Groningen. Hier geeft zij les in metaalbewerking. Naast haar baan keert zij zo veel mogelijk terug tot het hart van haar kunstenaars schap, tekenen en schilderen.

De onderwerpen die zij schildert ontleent ze aan de toevallige ontmoetingen in haar directe omgeving. De oogverblindende kleur van de eerste dansende klaprozen in de weidsheid van het Groninger land. Slaperige paarden op de kwelders. Foto’s en studies in gemengde technieken dienen als basis om haar eigen fascinatie met die ontmoetingen te onderzoeken en doorgronden. De verwondering voor juist dat ene moment hoopt zij via haar kleurrijke schilderijen met de toeschouwer te delen.

Burg. Arkemastraat 13.